گواهینامه ها

گواهینامه های توان گستر پایاب

شرکت توان‏ گستر پایاب در راستای بهبود عملکرد بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، موفق به اخذ گواهینامه‏ های ISO 9001:2015 و ISO 4001:2015 و ISO 45001:2018 و HSE-MS و ISO 29001:2020 شده است.

گواهینامه های شرکت توان گستر پایاب
گواهینامه های اخذ شده:
English