پروژه نوسازی و افزایش ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه لاوان

شرح مختصری از فعالیت های انجام شده

نصب، اجرا و راه اندازی کامل تجهیزات و سیستم های برق و ابزار دقیق مربوط به واحد CDU1 (واحد قدیم) پالایشگاه به همراه عملیات revamping واحد CPU2 (واحد جدید)، بانضمام سیستم اعلام حریق، حفاظت کاتودیک، Telection & Paging، و همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم کنترل