نصب و راه‏ اندازی سیستم ‏های کنترل و ابزار دقیق پروژه افزایش ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس

شرح مختصری از فعالیت های انجام شده

نصب، اجرا و راه اندازی کامل تجهیزات و سیستم های ابزار دقیق طرح افزایش ظرفیت بنزین به انضمام مخازن فاز دو و revamping پالایشگاه.